بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی قانون اساسی و فلسفه  در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ در کپنهاگ، دانمارک برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی قانون اساسی و فلسفه  در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ در کپنهاگ، دانمارک برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل:
قانون اساسی
قانون اساسی مدرن
نظریه قانون اساسی
اصلاحات قانون و کنوانسیون‌های قانون اساسی
حقوق قانونی مقارن
دولت و دولت محلی
دادگاه عالی
قانون‌گذاری
مجلس قانونگذاری
قوه قضائیه
حقوق بشر
حقوق اساسی
حق زندگی
آزادی از شکنجه
حق دادرسی عادلانه
آزادی بیان
آزادی اندیشه، وجدان و دین
اولین اصلاحیه
برابری جنسیتی
نژاد و قومیت
ساختار دولتی و حقوقی
روند قانونی (روند پارلمانی)
مطالعه قانون اساسی
حاکمیت قانون
تفکیک قدرت

علاقمندان می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۶/copenhagen/ICCLP?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۶/copenhagen/ICCLP مراجعه گردد.