سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد درباره فلسطین را موفقیتی بزرگ خواند.

به گزارش پرس شیعه، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز پنجشنبه و به دنبال تصویب قطعنامه حمایت از فلسطین در سازمان ملل در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: قطعنامه حفاظت از فلسطینیان که توسط ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل وتو شده بود در مجمع عمومی این سازمان با ۱۲۰ رأی موافق به تصویب رسید و این موفقیتی بزرگ برای مسئله فلسطین و برقرای عدالت است.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در ادامه توئیت خود نوشت: مردم ترکیه به حمایت خود از مردم فلسطین ادامه داده و در کنار آنها خواهند بود.

گفتنی است مجمع عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته پیش نویس قطعنامه حمایت بین المللی از مردم فلسطین را با اکثریت آرای ۱۲۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴۵ رای ممتنع تصویب کرد.

پیش نویس قطعنامه پیشنهادی کویت با هدف در نظر گرفتن تدابیری برای حفاظت بین المللی از شهروندان فلسطینی در شورای امنیت سازمان ملل رأی گیری و با رأی منفی آمریکا، وتو شده بود.