عنایت به مهدویت، انتظار را از یک خواسته، به جریان تبدیل می‌کند و حرکتی هماهنگ به جهت زمینه سازی ظهور را در پی خواهد داشت.

مهدویت به عنوان اندیشه ای راهبردی و کار بردی، موجب پویایی انتظار وامید به آینده ای روشن خواهد شد ؛ در ادعیه و زیارات آمده است:

… و یکون یقیننا فی ذلک کیقیننا فی قیام رسولک صلی الله علیه و آله و سلم… و قو قلوبنا علی الایمان به حتی یسلک بنا علی یده منهاج الهدی و الحجه العظمی و الطریقه الوسطی و قونا علی طاعته و ثبتنا علی متابعته و اجعلنا فی حزبه و اعوانه و انصاره و الراضین بفعله و لاتسلبنا ذلک فی حیاتنا و لا عند وفاتنا حتی تتوفانا و نحن علی ذلک غیر شاکین و لا ناکثین و لامرتابین و لامکذبین؛ (١) خداوندا به منتظرین ظهور یقینی عنایت کن که همان گونه که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله قیام نموده و با یقین به حقانیت آن بپا خاستند همانند آن به یاری امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برخیزند. خدایا به جهت حرکت در سایه امام زمان وایمان راسخ به او قوت قلب عنایت کن، چرا که او طریق هدایت وحجت عظیم الشأن الهی و رهبری معتدل ومعتمد است. خدایا به منتظران ظهورش قوت در اطاعت وثبات قدم در همراهی ومتابعت عنایت فرما وما را از جمله مهدی باوران ومهدی یاوران قرارده، همان افرادی که رضایت امام خویش را می‌طلبند وهیچ گونه شک وتردیدی در حقانیت او ندارند وهرگز در یاری او تردید ودرنگ نمی کنند.

‌توجه به امام دوازدهم علیه السلام منتظران را از دام متمهدیان و مدعیان می‌رهاند و با ارائه الگوی صحیح رفتاری، باعث نجات از جهل و گمراهی و فتنه و آشوب می‌شود و موجب درخشش مهدی یاوران در تجدید پیمان با امام خویش و وفای به آن در ایام غیبت خواهد شد. شایان ذکر است توصیه و تأکید بر این دعا در عصر غیبت به جهت توجه دادن به آثار امام غایب است؛ چرا که اگر آثار امام به دوران ظهور اختصاص می‌یافت، تأکید بر این دعا معنی نداشت. از این رو سعادت در کشتی نجات مهدی آل محمد علیهم السلام است. در زیارت حضرت مهدی به جهت اشاره به این حقیقت آمده است: «السلام عیک یا سفینه النجاه»(٢).

بیشتر بخوانید.....
مناظره امام صادق علیه السلام با طبیب هندی

همان گونه که از ادعیه و زیارات استفاده می‌شود، سعادت دنیا و آخرت در توجه به امام عصر علیه السلام تأمین می‌گردد؛ در دعا وارد شده است: «و اجعلنی بهم فائزا عندک فی الدنیا و الآخره و من المقربین»(٣).

عنایت به مهدویت، انتظار را از یک خواسته، به جریان تبدیل می‌کند و حرکتی هماهنگ به جهت زمینه سازی ظهور را در پی خواهد داشت؛ در ادعیه و زیارات مهدوی آمده است:

و اجعلنا فی حزبه القوامین بامره الصابرین معه الطابین رضاک بمناصحته حتی تحشرنا یوم القیامه فی انصاره و اعوانه و مقویهسلطانه. (۴)

همان گونه که در این دعا وارد شده است، شیفتگان عصر ظهور برای زمینه سازی ظهور، قابلیت خویش را افزایش داده، با صبر و استقامت، امام دوازدهم علیه السلام را یاری خواهند نمود و با رضایت به حکومت حضرتش مشروعیت آن را تقویت می‌نمایند؛ به گونه ای که دیگر تقیه صورت نمی گیرد. در ادعیه آمده است:

و اجعلنا یارب من اعوانه و مقویه سلطانه و الموتمرین لامره و الراضین بفعله و المسلمین لاحکامه و ممن لاحاجه به الی التقیه من خلقک؛ (۵)خداوندا ما را از یاران حضرت مهدی قرار بده و توفیق تقویت حاکمیت او وفرمانبرداری از اوامر او و رضایت مندی به حکومت او را به ما عنایت بفرما؛ به گونه ای که سلامت وایمنی عمل به احکام دین تحقق یابد و نیاز به تقیه و محافظه کاری از شر دشمن در عمل به دین صورت نگیرد.

طبق این فراز، قابلیت و آمادگی عمومی برای استقبال از آموزه امامت و مهدویت لازم است و باور به امامت وظهور امام غایب، تنها آموزه ای است که به این حقیقت معنی می‌بخشد و بلوغی اجتماعی را به جهت استقبال از امامت ومهدویت شکل می‌دهد.(۶)

‌منابع:

۱.کمال الدین و تمام النعمه، ص۵۱۳

۲. جمال الاسبوع، ص۴۲.

۳. کمال الدین و تمام النعمه، ص۵۱۶.

۴.جمال الاسبوع، ص۳۰۹.

۵.همان،ص٣١٩

۶. ابعاد شخصیت حضرت مهدی (عج) در أدعیه وزیارات ،سید مجتبی معنوی صص٢٣٨-٢٣۶