روزنامه الوطن مصر در گزارشی که توسط خبرنگار این روزنامه تهیه شده است نوشت نیروهای مردمی عراق اصلی ترین گروهیست که اعضای آن درمقابله داعش ایستاده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ “الوطن” در گزارشی به نقل از خبرنگار خود در عراق نوشت که شمار زیادی از نیروهای مردمی عراق از اهل سنت هستند. خبرنگاراین روزنامه نیز از دیدار خود با برخی اهل سنت حاضر در صفوف نیروهای مردمی خبر داد و گفت که این افراد از بیم خطرهایی که ممکن است خانواده هایشان را در استان الانبار تهدید کند، درخواست کرده اند که نامشان ذکر نشود.

دراین گزارش، دو صفحه ای بخش هایی از مصاحبه های خبرنگار “الوطن” با برخی فرماندهان نیروهای مردمی عراق آمده است که درآن توضیح داده اند چگونه عنایات الهی را درعملیات ها دیده اند. همچنان که با اشاره به ضعف تجهیزات شان، “خداوند را نگاه دارندۀ خود در میدان نبرد” دانسته اند.

در سوی دیگر، به نظر می رسد این گزارش واقعی از نیروهای مردمی عراق که روایت گر ایمان و رشادت های آنان در راه مبارزه با تروریسم تکفیری است، چندان به مذاق برخی رسانه های مصری مزدور عربستان و حامی افراط گرایی خوش نیامده است. چنان که پایگاه “بوابه القاهره” در راستای تلاش برای خدشه وارد کردن بر این گزارش آن را “بزرگ ترین تبلیغ” برای نیروهای مردمی و تلاشی برای “بهبود چهرۀ” این نیروها توصیف کرده است.