سازمان امنیت تاجیکستان ۴ تروریست را دستگیر کرده که گفته شده اعضای گروه تروریستی داعش هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ مقام های تاجیک اعلام کردند که این ا فراد با اسم رمز “عروسی سرخ” قصد اجرای چند رشته عملیات تروریستی داشتند.

“روسیا الیوم” به نقل از سخنگوی وزارت کشور تاجیکستان گزارش کرد: تروریست های مزبور پس از دریافت دستور غیر مستقیم از یکی از سرکردگانشان در سوریه، برای اجرای عملیات عروسی سرخ آماده می شدند.

عروسی سرخ اسم رمز عملیات تروریستی درخصوص هدف قرار دادن اماکن جشن سالگرد پیروزی روسیه بر نازیسم بود.

عملیات نیروهای امنیتی تاجیکستان در شهر “دوشنبه” پایتخت این کشور در روز ۶ مه ۲۰۱۶ به بازداشت یک شهروند تاجیک به نام “دوستون مینگلیکوف” منتهی شد که برای سازماندهی این حملات از “مسکو” آمده بود.