درحالی که طبق اعلام آل خلیفه زیارت قبور شهدای انقلابی جرم محسوب می شود، اما مردم بحرین بدون توجه به این مسأله همزمان با فرا رسیدن عید سعید فطر به زیارت قبور این شهداء رفتند.

به گزارش پرس شیعه،  مردم بحرین به مناسبت عید فطر دیروز و امروز برسم سالهای پیش به زیارت قبور شهدای انقلاب بحرین شتافتند.

بر اساس این گزارش، این در حالیست که زیارت قبور شهدای انقلابی در بحرین جرم محسوب شده و آل خلیفه بارها اقدام به تدفین مخفی پیکر شهدا در قبرستانهایی دور از محله سکونتشان نموده است.

از سوی دیگر، مردم بحرین با فرارسیدن عید سعید فطر اقدام به تظاهرات در اعتراض به ادامه محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه نمودند.