سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که حدود ۸۰۰ هزار شهروند سوری از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون کمک های انسانی این سازمان را دریافت کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۸۰۰ هزار شهروند سوری و تحت محاصره در سوریه کمک های انسانی دریافت کرده اند.

«استفان دوگاریک» سخنگوی رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد با اعلام این خبر افزود: از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون کاروان های حامل کمک های انسانی سازمان ملل متحد به ۷۸۰ هزار شهروند سوی در مناطق درگیر در سوریه کمک های انسانی ارائه کرده اند و اغلب این افراد بیش از یک بار این کمک ها را دریافت کرده اند.

وی در ادامه گفت: این کمک ها شامل آب آشامیدنی، مواد غذایی و لوازم بهداشتی و دارویی است.

دوگاریک همچنین خواستار این شد که کمک های سازمان ملل متحد بدون هر گونه مانعی در اختیار ساکنان مناطق دور افتاده و تحت محاصره سوریه قرار گیرد، کسانی که تعداد آنها حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.