سعد الحدیثی در سخنانی از آمادگی حیدر العبادی نخست وزیری عراق برای کامل کردن روند تعدیل کابینه این کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، «سعد الحدیثی» سخنگوی رسانه ای دفتر نخست وزیری عراق در سخنانی اعلام کرد: «حیدر العبادی» برای کامل کردن روند تعدیل کابینه آمادگی دارد.

بر اساس این گزارش، وی در همین ارتباط اظهار داشت: هم اکنون العبادی منتظر برگزاری جلسه پارلمان برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی است.

سخنگوی رسانه ای دفتر نخست وزیری عراق در ادامه اظهار داشت: دولت مسئول عدم برگزاری جلسات پارلمان برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که دولت به دنبال پیگیری پرونده های سیاسی و امنیتی کشور است، تشکیل جلسات پارلمان به مصلحت آن (دولت) است.

سخنگوی رسانه ای دفتر نخست وزیری عراق در پایان سخنان خود تمامی اخبار منتشر شده در خصوص تعلیق فعالیت های دولت را رد کرده و گفت: دولت همچون گذشته به طور عادی به کار خود ادامه می دهد و عدم برگزاری جلسه هیأت دولت طی هفته گذشته به دلیل هم زمان شدن آن با زیارت امام موسی کاظم (ع) و تعطیلی نهادهای دولتی بود.