نبــّـل و الزهراء پیش از آغاز بحران در سوریه، از شهرهای زیبا و پر جنب و جوش استان حلب بودند.

به گزارش پرس شیعه،دو شهر شیعه نشین شمال حلب، در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه و در مسیر جاده بین المللی بین این دو کشور، روزگاری از مناطق آباد و پر رونق شمال سوریه به شمار می آمدند. این دو شهر مجموعا با حدود ۷۰ هزار جمعیت، بزرگترین تجمع شیعیان در کشور سوریه به شمار می آیند.

نُبـّـل، پیش از آغاز بحران سوریه

نُبـّـل، پیش از آغاز بحران سوریه