نمایندگان آمریکا و روسیه پس انجام مذاکره درباره سوریه بیانیه ای را در این خصوص منتشر کردند.

به گزارش پرس شیعه در این بیانیه که در وب سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده آمده است: روسیه و آمریکا به عنوان روسای مشترک گروه بین المللی حامی سوریه به پیشرفت در ترک مخاصمه در سوریه مطابق بیانیه مشترک ۲۲ فوریه ۲۰۱۶ و بهبود دسترسی برای کمک های بشردوستانه اذعان می دارند.

در ادامه این بیانیه روسیه و آمریکا اعلام کرده اند: ما معتقدیم تلاش های مشترک ما موجب کاهش قابل توجه خشونت در مناطق شمال لاذقیه و غوطه شرقی شده است ولی ما همچنین بر مشکلات پیش روی ترک مخاصمه در مناطق مختلف این کشور به خصوص در این اواخر و مشکلات باقیمانده درباره دسترسی به کمک های بشردوستانه در مناطق محاصره شده اذعان می داریم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما در نتیجه تصمیم گرفته ایم بر تعهدات خود در مورد ترک مخاصمه در سوریه مجددا تاکید کنیم و تلاش ها برای اطمینان از اجرای آن در سراسر کشور را افزایش دهیم. ما همچنین قصد داریم تلاش ها برای افزایش کمک های بشردوستانه به همه مردم نیازمند را براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش دهیم.