کاخ ریاست جمهوری عراق از دیدار رئیس جمهور عراق و رئیس انجمن اسلامی این کشور خبر داد.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از پی یو که‌ی میدیا، کاخ ریاست جمهوری عراق از دیدار فواد معصوم رئیس جمهور عراق و سید عمار حکیم رئیس انجمن اسلامی عراق خبر داد و اعلام کرد: در این دیدار گفتگوهایی پیرامون از سرگیری کارهای پارلمان عراق در چند روز آینده‌ انجام شده‌ است و هر دو طرف بر بازگشت پارلمان عراق به‌ وضعیت عادی خویش تاکیید کردند.

همچنین در این دیدار بر ایجاد فضایی عقلانی برای بازگشت همه‌ گروه‌های عراقی به‌ گفتگو تاکید شده‌ است. فواد معصوم درخواست کرده‌ است که‌ همه‌ گروه‌های عراقی باید به‌ پای میز مذاکره‌ بازگردند و هیچ گروهی نباید بر علیه‌ دیگری جبهه‌ بگیرد و گام بر دارد.

همچنین سید عمار حکیم هم در این دیدار گفت: ما به‌ نوبه‌ خویش از هرگونه‌ ایده‌ و طرحی برای بازگشت به‌ وضعیت عادی کشور استقبال می کنیم و به‌ دنبال حذف و یا زیر پا گذاشتن حقوق هیچ گروهی نیستیم.

از دیگر سو، هر دو طرف بر اصلاحات به‌ دور از خشونت و بر مبنای قانون اساسی عراق که‌ به‌ سود همه‌ مردم عراق باشد، تاکیید کردند.