رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن تاکید بر ضرورت ادامه پیشروی های نیروهای امنیتی و بسیج مردمی گفت: همه ما باید مراقب جبهه داخلی خود باشیم و بسیج مردمی و نیروهای امنیتی را از مجادلات سیاسی دور کنیم.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و المسلمین سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، روز گذشته در نشست مرکزی جریان شهید محراب تاکید کرد: ارتش و نیروهای بسیج مردمی باید از مشاجرات سیاسی دور شوند.

وی افزود: بار دیگر از مصلحان و خیر خواهان واقعی عراقی می خواهیم اقدامات اصلاحی خود را ادامه دهند و اقداماتی سریع در این زمینه انجام دهند و البته باید توجه داشت که اصلاحات با تعویض یک یا چند وزیر محقق نمی شود.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بخش دیگر از سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت ادامه پیشروی های نیروهای امنیتی و بسیج مردمی گفت: همه ما باید مراقب جبهه داخلی خود باشیم و بسیج مردمی و نیروهای امنیتی را از مجادلات سیاسی دور کنیم.