نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داد که شهردار جدید لندن را که یک مسلمان است، به آمریکا راه دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ دونالد ترامپ با اظهار این که “همیشه موارد استثنا وجود دارد”؛ از تصدی پست شهردار لندن توسط صادق خان که پاکستانی الاصل است، اظهار خوشحالی کرد.
او قبلا خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا شده و خاطرنشان کرده بود که در لندن کانون های بسیار رادیکالی وجود دارد که حتی باعث می شود نیروهای پلیس تأمین جانی نداشته باشند.
البته صادق خان چندان با ترامپ هم عقیده نیست و اعلام کرده که در صورتی که این نامزد حزب جمهوری خواه به قدرت برسد اعتقادات دینی اش به او اجازه سفر به آمریکا را نمی دهد.
بعد از اظهارات جنجالی ترامپ درباره مسلمانان، در انگلیس کمپین هایی به راه افتاد که از ورود او به این کشور جلوگیری شود و در عرض فقط چند ساعت ۱۰۰ هزار نفر به این کمپین پیوستند که البته از سوی پارلمان حمایت نشد!
صادق خان نامزد حزب کارگر انگلیس اولین مسلمانی است که با پیروز شدن در انتخابات محلی سه روز قبل، بر صندلی شهرداری لندن تکیه می زند.