نخست وزیر انگلیس در واکنش به جداسازی کودکان از والدین در طرح مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا گفت: تصاویر کودکانی که در قفس نگهداری می‌ شوند، عمیقاً مایه تأسف است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز چهارشنبه در واکنش به جداسازی کودکان از والدین در طرح مهاجرتی ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جلسه پارلمان این کشور گفت: این اقدام را کاملا اشتباه است و لندن با آن موافق نیست.

نخست وزیر انگلیس ادامه داد: تصاویر کودکانی که در قفس (در آمریکا) نگهداری می‌ شوند، عمیقا مایه تأسف است.

این در حالیست که موج انتقادات به سیاست های مهاجراتی ترامپ به ویژه در خصوص جداسازی کودکان از والدین آن ها در نزدیکی مرز این کشور با مکزیک واکنش های زیادی را با خود به همراه داشته است.