تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که اکثریت شهروندان کشور های مغرب عربی خود را مسلمان و گروه داعش را یک گروه تروریستی می دانند.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری “سیغما”ی تونس با مشارکت مرکز دیده بان عربی ادیان و آزادیها و موسسه آلمانی “کونراد ادینویر” تحقیقاتی را درباره “مسائل دینی و سیاسی در جهان عرب” در کشورهای عربی از جمله “مغرب عربی” انجام دادند.

مغرب عربی (به عربی: المغرب العربی) به مجموعه پنج کشور واقع در شمال و شمال غربی آفریقا اطلاق می شود. امروزه عرب ها، این لفظ را عمدتا” به منظور اشاره به مجموعه کشورهای آفریقایی مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، موریتانی و سرزمین جنجال بر انگیز صحرای غربی استفاده می کنند.

این تحقیقات در کشورهای مغرب، الجزایر، تونس، لیبی و مصر انجام شد و نشان می دهد که اکثریت شهروندان این کشورها خود را مسلمان می دانند.

۲۰٫۵ درصد از شهروندان مغربی پوشیدن نقاب توسط زنان را تایید و ۴۲٫۸ درصد با آن مخالفت کردند.

اما در الجزایر ۲۵٫۶ درصد از شهروندان این کار را تایید و ۳۸ درصد با آن مخالفت کردند.

در تونس نیز درصد مخالفان ایده گذاشتن نقاب به ۸۴٫۳ درصد رسید اما در مقابل ۳٫۲ درصد گفتند که از این ایده دفاع می کنند.

درمقوله هویت نیز ۵۲٫۸ درصد از شهروندان کشورهای مغرب عربی، اسلام را هویت اول خود توصیف و تاکید کردند که آنها مسلمان هستند. این درحالی است که ۳۵ درصد خودشان را “شهروندان مغرب عربی” و فقط ۴٫۷ خودشان را عرب دانستند. ۲٫۹ درصد نیز خود را از نژاد آمازیغ شمردند.

اما در تونس، ۳۷٫۶ درصد از تونسی ها “اسلام” را هویت اول خود دانستند.

در همین حال، ۵۳٫۲ درصد تونسی ها خودشان را “شهروندان تونسی” و ۶٫۸ درصد “عرب” دانستند و فقط یک درصد خودشان را آمازیغ به شمار آوردند.

اما درخصوص درصد شهروندان مغربی که جدایی دین از سیاست را ترجیح می دهند، این درصد به ۳۹٫۴ رسید؛ درحالی که ۲۴٫۴ درصد از آنها معتقد بودند که سیاست باید از دین جدا باشد.

در این میان، ۸۹ درصد از شهروندان کشورهای مغرب عربی گروه داعش را یک گروه تروریستی دانستند که به اسلام خدشه وارد می کند و در این میان تنها ۰٫۴ درصد از چهره خونریز این گروه ستایش کردند.