منابع خبری از ادامه مذاکرات میان هیأت ملی یمن و هیأت ریاض برای یافتن نقطه های مشترک به منظور دستیابی به راهکاری سیاسی خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، دقایقی قبل گفتگوها میان کمیته هایی از هیأت کنگره ملی یمن و هیأت ریاض با نظارت سازمان ملل به پایان رسید.

بر اساس این گزارش طرفین در این دیدار در خصوص طرح هایی که هر یک از هیأت ها ارائه داده اند، بحث و تبادل نظر کردند تا بدین صورت نقطه های مشترک برای یافتن راهکار سیاسی را کشف کنند.

همچنین قرار است که این راهکار سیاسی دروازه ای برای انتقال از مسائل ضروری به سوی مسأله های تفصیلی و اجرایی دیگر بر اساس قطعنامه شورای امنیت باشد.

از سوی دیگر سازمان ملل پیشنهاد کرد که تمامی مصوبه های کمیته نظامی و امنیتی به دستاوردهای مورد توافق در کمیته سیاسی مرتبط گردد.

این موضوع نشان دهنده حمایت سازمان ملل از طرح هیأت ملی در خصوص دولت اجرایی توافقی است.

منابع مطلع در این زمینه اعلام کردند که این پیشنهاد سازمان ملل با هدف پیشبرد اقدامات کمیته ها مطرح شده است. زیرا پیش از این هیأت ریاض حاضر نشد در رابطه با ضوابط چگونگی عمل کردن کمیته های فرعی شکل گرفته در مذاکرات صلح یمن در کویت اظهارنظر کند.

گفتنی است هیأت ریاض پس از اینکه خود را در برابر منطق هیأت های ملی یمن در کمیته های سیاسی و نظامی مستأصل دید، به توقف مذاکرات روی آورده بود.