فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی از سوی دبیرخانه این کنگره منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، در فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی آمده است: پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، با هدف گفتمان‌سازی، تولید علم و نظریه‌پردازی، تضارب اندیشه‌ها و ارتباط مستمر با جامعه‌ علمی، پاییز ۱۳۹۸ در ایران برگزار می شود.

محورهای این کنگره عبارت است از محورهای میان‌رشته‌ای که شامل: فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی، مدیریت تحول علوم انسانی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ و محورهای رشته ای که شامل اقتصاد اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی، ارتباطات و رسانه اسلامی، روانشناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، مدیریت اسلامی، هنر و معماری اسلامی است.

در این فراخوان اعلام شده است: مقالات پذیرفته شده، پس از برگزاری کنگره در مجلات علمی ـ پژوهشی منتشر خواهد شد. همچنین ارسال مقاله فقط از طریق سایت کنگره امکان‌پذیر است و مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال شوند، بررسی نخواهند شد.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۳۱ شهریور ۹۷ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸) و مهلت ارسال اصل مقالات تا ۲۹ اسفند ۹۷ (۲۰ مارس۲۰۱۹) اعلام شده است.