معاون وزیر خارجه آمریکا در تجارت بین الملل قرار است هفته آینده به کنیا سفر کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از کپیتال نیوز، هیأتی از تجار و دیپلمات های آمریکائی به سرپرستی «گیل کاپلان» (Gil Kaplan) معاون وزیر خارجه آمریکا در تجارت بین الملل قرار است هفته آینده به کنیا سفر کند.

هدف از این دیدار توسعه مناسبات واشنگتن با این کشور آفریقائی به شمار می رود.

این در حالیست که آمریکا به ویژه پس از دوران ریاست جمهوری ترامپ بارها از تصمیم برای هدف اعلامی توسعه سرمایه گذاری تجاری در آفریقا سخن گفته است؛ اما کارشناسان اینگونه اقدامات واشنگتن را در راستای تلاش برای نفوذ در این قاره دانسته اند.