روابط عمومی دفتر رئیس جمهور در اطلاعیه ای ضمن رد خبر سازی های مربوط به انتصاب سفیر جدید ایران در فرانسه تاکید کرد: پیگیری حقوقی درباره اینگونه خبرها در دستور کار است.

به گزارش پرس شیعه؛ دفتر رئیس جمهور، ادعاهای مطرح شده مبنی بر انتصاب یکی از مسئولین دفتر رئیس جمهور به سفارت کشورمان در فرانسه را کذب محض خواند و از پیگیری حقوقی در این زمینه خبر داد.

در اطلاعیه روابط عمومی دفتر رئیس جمهور آمده است: علیرغم اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه صراحتا خبرسازی های اخیر در خصوص انتصاب یکی از مسئولین دفتر رئیس جمهور به سفارت ایران در پاریس و رد این انتصاب از سوی دولت فرانسه را تکذیب کرده است؛ متاسفانه برخی افراد و رسانه های خاص همچنان این ادعای کذب را به همراه تحلیل های واهی و افتراهای جدید نسبت به دولت منتشر می کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: سناریو سازی های سیاسی و دروغ پردازی برای ضربه زدن به روابط خارجی؛ امری مغایر تاکیدات رهبر معظم انقلاب، مذموم و مغایر منافع ملی است.

این اطلاعیه افزوده است: البته ملت رشید ایران نسبت به آمرین وعاملینی که با دروغ، تهمت، خیالپردازی و انعکاس توهمات کودکانه خود به عنوان تحلیل در صدد انحراف افکار عمومی هستند، آگاهند.

روابط عمومی دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرده است که بدلیل اصرار بر انتشار این مطلب کذب و همچنین طرح اتهامات بی اساس در خصوص سیاست خارجی، پیگیری های حقوقی لازم را در مراجع قانونی انجام خواهد داد.