رئیس جمهور فرانسه هشدار داد و گفت اروپائیان باید به طور جدی با این پدیده مبارزه کنند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه روز پنج شنبه اظهار داشت که عوام گرایی (پوپولیسم) همچون یک بیماری در سرتاسر اروپا رو به گسترش است و اروپائیان به جای انتقاد از اقدامات دولتهای طرفدار اتحاد اروپا همچون دولت وی، باید بطور جدی با این پدیده مبارزه کنند.

این درحالی است که رهبران گروههای مخالف وضع موجود در ایتالیا که آشکارا هدف حمله لفظی ماکرون بودند، با «پُرحرف و یاوه گو» خواندن رئیس جمهور ۴۰ ساله و جوان فرانسه و متهم ساختن وی به ریاکاری در قبال موضوع مهاجران، به سخنان ماکرون واکنش نشان دادند.

گفتنی است که ماکرون به دلیل عدم پذیرش یک کشتی حامل مهاجران که وزیر کشور ایتالیا مانع از ورود آن به بنادر این کشور شده بود، در داخل فرانسه مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت و علاوه بر آن، یک جنگ لفظی میان مقامات رُم و پاریس به راه افتاد.

ماکرون در دیدار از منطقه «بریتنی» که طرفدار اتحاد اروپا است، گزارشگران و مفسران را بجای انتقاد از خود به مبارزه با کسانی که «از اروپا متنفرند» ترغیب کرد.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه اظهارات خود گفت: «شما می توانید شاهد افزایش شمار آنها همچون شیوع بیماری جذام در سرتاسر اروپا باشید، حتی در کشورهایی که تصور می کردیم دیگر امکان ندارد آنها را دوباره ببینیم، و در کشورهای همسایه».

در مقابل، «لوئیگی دی مایو» معاون نخست وزیر ایتالیا و رئیس «جنبش ۵ ستاره» که رهبری حزب اتحادیه «سالوینی» را برعهده دارد، اظهارات اخیر ماکرون را «اهانت آمیز و نامربوط» خواند.

بیشتر بخوانید.....
مغز متفکر حملات داعش در اروپا، از این گروه گریخت

معاون نخست وزیر ایتالیا در یک پیام توئیتری نوشت: «جذام واقعی ریاکاری فردی است که مهاجران را (از شهر مرزی ایتالیا- فرانسه) می راند و سپس می خواهد برای ما در مورد حق قابل احترام ما برای توزیع برابر مهاجران موعظه کند».