امروز مصادف با دومین سال از محاصره منطقه الدراز محله سکونت آیت الله شیخ عیسی قاسم توسط نیروهای امنیتی رژیم بحرین است.

به گزارش پرس شیعه، امروز مصادف با دومین سال از محاصره منطقه الدراز محله سکونت آیت الله شیخ عیسی قاسم توسط نیروهای امنیتی رژیم بحرین است.

منطقه الدراز که بین ۲۰ تا ۲۵ هزار سکنه دارد دو سال پیش در چنین روزی (۲۱ ژوئن) همزمان با اقدام بحرین به لغو تابعیت آیت الله عیسی قاسم به محاصره نیروهای امنیتی درآمده و این محاصره تا کنون در جریان است.

محاصره الدراز “مجازاتی دسته جمعی” و از بدترین جنایتی بزرگ اما مسکوت و نشانه وحشیگیری عاملان آن و عدم انسانیت آنها ست.

پس از انتشار خبر لغو تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم در ۲۰ ژوئن سال ۲۰۱۶ رژیم بحرین فورا اقدام به محاصره منطقه الدراز محل شیخ ایشان نمود اما سعی آن برای برچیدن تحصن مرکزی مسالمت آمیزی که به نشانه همبستگی با شیخ در این منطقه تشکلیل شده بود ناکام ماند. تحصنی که به رهبری علما و حضور جوانان فدایی آیت الله شیخ عیسی قاسم در محوطه مقابل منزل ایشان -معروف به میدان الفداء- تشکیل شد.

رژیم بحرین که از تکرارصحنه تجمع مردم در میدان اللؤلؤه در ١۴ فوریه سال ٢٠١١ و همچنین تظاهرات گسترده ای که به دعوت شیخ عیسی قاسم در ۹ مارس ۲۰۱۲ رخ داده و بیش از ۳۰۰ هزار نفر در آن برای مطالبه دموکراسی و در جریان حرکت مسالمت آمیز ملی مشارکت داشتند بیم داشت به محاصره منطقه الدراز روی آورد.

الدراز دارای ۱۶ ورودی ست که طی محاصره رژیم بحرین از روشهای مختلفی برای مسدود نمودن آنها اقدام نموده است از جمله: مستقر نمودن زره پوش ها و خودروهای امنیتی در ورودی ها، بستن منافذ با بلوکهای سیمانی، ایجاد تپه ها و موانع خاکی و کشیدن سیم خاردار، که این اقدامات و بازرسی افراد و هویت آنها در نقاط ایست و بازرسی باعث اختلال در رفت و آند و تشکیل صفهای طولانی در ورودی ها شده و این بازرسی ها به بازداشت افراد، اهانا و آزار و اذیت آنها می انجامد.

اقدامات رژیم طی محاصره الدراز این منطقه را به پادگانی نظامی تبدیل کرده که شاهد حضور نیروهای نظامی و منتسبین به ارگانهای امنیتی است که اکثرا از نیروهای خارجی (غیر بحرینی) هستند.

آل خلیفه تنها به محاصره زمینی این منطقه اکتفا نکرده است و از پهپادها و بالگردهایی نیز برای کنترل این منطقه از راه هوایی کمک گرفته است تا بتواند هرگونه حرکت شهروندان، تحصن کنندگان و خودروها را نیز ثبت و کنترل نماید.

درست چند روز پیش از اولین سالگرد این محاصره و آغاز تحصن مردمی، نیروهای نظامی بحرین در ۲۳ ماه مه ۲۰۱۷ (۲ خرداد ۱۳۹۶) مرتکب جنایتی بزرگ و کشتار مردم با هجوم نظامی به این منطقه شدند که طی آن ۵ نفر به شهادت رسیده و حدود ۳۰۰ نفر بازداشت شدند و از آن روز تا کنون نیز علاوه بر منطقه الدراز منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم نیز محاصره شده و شیخ در بازداشت خانگی قرار گرفته اند که تا کنون ادامه دارد.

علیرغم تمامی تلاشهای رژیم بحرین برای خفه کردن انقلاب مسالمت آمیز ملی، ملت بحرین همچنان یکپارچه ندای آزادی خواهی تا تحقق تمامی خواسته هایشان سر می دهند و بر ادامه حرکت با استواری تمام اصرار دارند.