مراسم بزرگداشت محمدامین قانعی‌راد در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، سازمان اسنادوکتابخانه ملی باهمکاری انجمن جامعه‌شناسی، انجمن ارتباطات‌ومطالعات فرهنگی،مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور آئین بزرگداشت محمدامین قانعی‌راد را برگزار می کند.

این مراسم شنبه ۲ تیرماه از ساعت ۱۴ در کتابخانه ملی ایران واقع در بزرگراه حقانی(غرب به شرق)، بعد از متروی حقانی، برگزار می شود.