حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم در دیدار روحانیون و طلاب حوزه علمیه پاکستان، شیعیان اقلیم پنجاب این کشور را به محبت متقابل، الفت و خوش رفتاری با تمامی طوایف و فرقه ها دعوت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله حکیم همچنین از شیعیان پاکستان خواستند تا از تعصب و خشونت به دور بوده و به گفتگوی آرام و سازنده با همگان پناه ببرند.

 این مرجع تقلید عالیقدر شیعه، از طرف دیگر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم همچنین در دیدار جمعی از طلاب علوم دینی حوزه علمیه امام علی در شهر «الزبیر» استان بصره، از آنها خواست تا اعمال خود را برای خدا خالص گردانند.

وی خطاب به طلاب علوم دینی تاکید کردند: انسان باید خودش را محاسبه کند و در حالت ارتباط دائم باخدا باشد چرا که خدا بنده اش را رها نمی کند و اگر ببیند که به او پناه آورده است، عصمت و استواری را به او پاداش می دهد.

آیت الله العظمی حکیم همچنین از طلاب حوزه علمیه خواستند تا در مسئولیت های محوله و وظایف خود جدیت و تعمق به خرج داده و براساس موازین علمی به صحت و سقم اطلاعات دست یابند.