حجت الاسلام متوسلیان، مبلغین مدارس امین را پرچمداران و علمداران دین مبین اسلام و مکتب شیعه خواند و تصریح کرد: باید مبارزه با تهاجم فرهنگی و آسیب های اجتماعی را از مدارس شروع کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام یوسف متوسلیان، در همایش مبلغات مدارس امین شهرستان شیراز، تبلیغ چهره به چهره را از موفقیت های تبلیغی در مدارس آموزش وپرورش عنوان کرد.

وی به نقش موثر و مفید مبلغات حوزه های علمیه در مدارس آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: برپایی نمازهای جماعت ، سخنرانی، بیان مسائل شرعی و آشناسازی دانش آموزان با احکام الهی از وظایف اصلی مبلغین مدارس امین محسوب می شود و تاکنون نیز در این امر مبلغین وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده اند .

معاون تبلیغ حوزه علمیه فارس ادامه داد: مبلغین مدارس امین ضمن انجام فعالیت های دینی و مذهبی و همکاری موثر با مدیران و معلمان، جلساتی موثر را برای اولیاء دانش آموزان در جهت رشد و تعالی خانواده دانش آموز ایفا می کنند

حجت الاسلام متوسلیان تصریح کرد: مبلغین مدارس امین باید خود را به علوم روز مسلح کنند و در پاسخ گویی به شبهات دانش آموزان تمام تلاش خود را بکار گیرند، البته مدیران و دبیران مدارس در فعالیت های مدارس ارتباط با یک کارشناس دینی و مذهبی را سر لوحه فعالیت های خود بدانند تا در مواقعی که دانش آموزان با سئوالات و شبهات خاص روبرو می شوند، پاسخ گوی دانش آموزان باشند.

وی با بیان این که مبلغین مدارس امین در حقیقت پرچمداران و علمداران دین مبین اسلام و مکتب شیعه هستند ، افزود: باید مبارزه با تهاجم فرهنگی و آسیب های اجتماعی را از مدارس شروع کرد، همچنین خانواده ها نیز باید با هجمه های اجتماعی و فرهنگی دشمن آشنا شوند تا بتوانند به طرق صحیح با آن مقابله کنند.