داعش جنایت دیگری را در کشور لیبی مرتکب شد.

به گزارش پرس شیعه؛ عناصر این گروه تروریستی سه مرد پرستار به نام های عبدالسلام بلقاسم یحیی السعیطی، محمد عبدالسلام الربیعی و جیریل صالح سعید العریبی را درشهر بنغازی در کشور لیبی اعدام کرد.

گروه تروریستی داعش، جرم این مردان را همکاری آنها با ارتش لیبی بر ضد این گروه تروریستی اعلام کرده است.

اعدام مردان لیبیایی به کاری روزمره برای تروریست های داعشی در این کشور تبدیل شده است.

هم اکنون مناطق وسیعی از کشور لیبی از جمله شهر “سرت” در اشغال داعش قرار دارد و قوانین این گروه تروریستی در این مناطق اجرا می شود.