سخنگوی دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد: فؤاد معصوم رئیس جمهور این کشور، حکم اعدام شمار دیگری از محکومان به جرایم تروریستی و جرایم خطرناک را امضا کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ خالد شوانی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد که فؤاد معصوم حکم شمار دیگری از محکومان به اعدام از جمله محکومان به ارتکاب جرایم تروریستی و جرایم خطرناک را امضا کرد.
شوانی در گفت وگو با پایگاه عراقی “سومریه نیوز” گفت: صدور احکام اعدام پس از بررسی پرونده محکومان از سوی کمیته حقوقی ویژه تشکیل شده در این باره صادر شد؛ کمیته مذکور به کار خود برای ارائه پرونده های باقیمانده پس از بررسی به رئیس جمهور و امضای آنها براساس قوانین ادامه می دهد.
دفتر ریاست جمهوری عراق، روز سوم فروردین سال جاری اعلام کرد که از زمان روی کار آمدن فواد معصوم تاکنون، ۴۳ حکم اعدام به دفتر وی ارسال شده است.

درحالیکه اکثر حکم های اعدام صادر شده در عراق برای مجازات تروریستها و قاتلان مردم این کشور است، بنابر اعلام دفتر فؤاد معصوم، این کشور در زمینه اعدام ها تحت فشار بین المللی قرار دارد!