کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب ایران، مدرسه بهاره دانش آموزی علوم اعصاب را در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد.

به گزارش پرس شیعه، مدرسه بهاره دانش آموزی علوم اعصاب با هدف آمادگی نماینده ایران در مسابقه­ جهانی دانش مغز در تابستان امسال در برلین آلمان و نیز آماده سازی نخبگان دانش ­آموزی برای ایفای نقش در فعالیت­های ترویجی علوم شناختی درکشور برگزار شد.

این نخستین مدرسه­ دو زبانه علوم اعصاب دانش آموزی است که محتوای آموزشی آن در طول پنج روز برپایی به زبان های انگلیسی و فارسی تدریس شد.

دانش آموزان شرکت کننده در مدرسه بهاره دانش آموزی علوم اعصاب در این دوره آموزشی ضمن آشنایی با جنبه های بالینی علوم اعصاب شناختی، همچنین در کلاس های تشریحی سیستم عصبی و تئوری بیماری­های روانپزشکی و نورولوژی شرکت کردند.

مدرسه بهاره دانش آموزی علوم اعصاب با همکاری و مشارکت آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران (پژوهشسرای دانش آموزی جوان) و دانشگاه علوم پزشکی ایران در محل این دانشگاه برگزار شد.