سخنگوی گردانهای حزب الله عراق تاکید کرد که نیروهای این گردانها مانع تحقق اهداف خبیثانه آمریکا می شوند و حضور خود را در نوار مرزی عراق و سوریه تقویت می کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت خبری «عین علی سوریا»، جعفر الحسینی سخنگوی نظامی گردانهای حزب الله عراق تاکید کرد: ما با تقویت حضور خود در نوار مرزی عراق و سوریه برای تأمین امنیت این منطقه مانع آن می شویم که آمریکایی ها طرح های خبیثانه خود را محقق کنند.

وی در ادامه افزود: بعد از حمله هوایی اخیر متجاوزان صهیونیستی- آمریکایی به مواضع ما در مرزهای عراق و سوریه حضور خود را در این منطقه تقویت کرده ایم. هدف از این حمله ایجاد شکاف به نفع گروه های جنایتکار برای عبور از مرزهای عراق و فرار از فشار نیروهای سوری و عملیات نظامی گسترده آنها بود.

الحسینی تاکید کرد: مواضع نیروهای مقاومت و نیروهای امنیتی عراق شاهد ۱۸ حمله هوایی بوده که به دنبال آن تعدادی نیز به شهادت رسیده یا زخمی شده اند اما دولت هیچ اقدام درخوری انجام نداده است.

وی افزود: گردانهای حزب الله و دیگر گروه های مقاومت نمی توانند به موضع دولت دل خوش کنند بنابراین ما برای واکنش مناسب به این حملات ائتلاف بین المللی که دشمن ملت عراق است به خود تکیه می کنیم.