توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از برنامه هایی است که در سازمان گسترش و نوسازی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری دنبال می‌شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معرفی طرح های سرمایه گذاری صنعتی بخش غیر دولتی برای توسعه تولیدات صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم با استفاده از تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری یکی از برنامه هایی است که در سازمان گسترش و نوسازی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری دنبال می شود.

در این راستا طرح های حوزه مواد و ساخت پیشرفته با همکاری ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی و موارد واجد شرایط برای استفاده از تسهیلات معرفی می شوند.

شرکت های دانش بنیان و فناور مرتبط که تمایل به ارائه طرح و استفاده از تسهیلات فوق دارند، می توانند طرح های پیشنهادی خود را از طریق نشانی الکترونیکی info@amc.isti.ir به ستاد ارائه دهند.