منابع مصری از موافقت پارلمان این کشور با تمدید حالت فوق العاده به مدت سه ماه دیگر خبر دادند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از العهد، پارلمان مصر با تمدید حالت فوق العاده در این کشور به مدت سه ماه دیگر موافقت کرد.

بر اساس این گزارش؛ پارلمان مصر با فرمان ۲۶۶ سال ۲۰۱۸ عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور حالت فوق العاده را در این کشور به مدت سه ماه دیگر تمدید کرده است که از ساعت ۱۷ جولای ۲۰۱۸ شروع می شود.

علی عبدالعال رئیس پارلمان مصر با اشاره به تمدید حالت فوق العاده گفت: دلایلی که حالت فوق العاده بر اساس آن برقرار شده، همچنان پابرجاست.

دو سوم نمایندگان پارلمان مصر با تمدید حالت فوق العاده موافقت کردند.

بیشتر بخوانید.....
نگرانی از احتمال وجود توافقی میان جمال مبارک و اخوان المسلمین