کمیساریای عالی انتخابات عراق تصمیم به بازشماری انتخابات در حوزه هایی که شکایت تقلب در آن شده است، گرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، کمیساریای عالی انتخابات عراق تصمیم به بازشماری انتخابات در حوزه هایی که شکایت تقلب در آن شده است، گرفت.

لیث جبر حمزه سخنگوی رسمی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق بیان کرد: شورای کمیساریا تصمیم به بازشماری آراء به شکل دستی بر اساس تصمیم دادگاه فدرال در حوزه های رای گیری که شکایت تقلب در این حوزه ها به کمیساریا شده، گرفت. متعاقبا مکان و زمان بازشماری آراء به شکل دستی با حضور نمایندگان سازمان ملل و تشکلات سیاسی و نمایندگان نامزدها اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است که انتخابات پارلمانی عراق در ۱۲ ماه مه گذشته بر اساس سیستم الکترونیکی انجام شد که انتقاد و بحث جدل فراوانی درباره استفاده از این سیستم به دنبال داشت.