با شمارش ۲۰ درصد از آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان ۶۰ و اینجه ۲۵ درصد از آراء را به دست آوردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اِسکای نیوز، با شمارش ۲۰ درصد از آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی این کشور ۶۰ درصد و «حرم اینجه» نامزد حزب جمهوریخواه خلق (CHP) موفق به کسب ۲۵ درصد از آراء شده ند.

این در حالیست که بر اساس آمارهای اولیه، ۵۵ درصد از آراء نیز به همپیمانان اردوغان در بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی اختصاص یافته است.