نخست وزیر انگلیس گفت: افغانستان و نیجریه فاسد ترین کشورهای دنیا هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از خبرگزاری بخدی، دیوید کامرون این گفته ها را در حالی بیان کرده که قرار است لندن به زودی میزبان نشست جهانی مبارزه با فساد باشد و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در این نشست شرکتخواهد داشت.

سفارت افغانستان در لندن در واکنش به گفته های کامرون با انتشاار بیانیه ای اعلام کرده است: افغانستان در امر مبارزه با فساد پیشرفت کرده و گفته های کامرون بی انصافی است.

کامرون در دیدار با ملکه انگلیس گفت: شماری از رهبران برخی کشور ها که به طور شگفت انگیزی فاسد هستند به لندن خواهند آمد، افغانستان و نیجریه فاسدترین کشور های روی زمین هستند.

در همین حال در بیانیه سفارت افغانستان آمده است: اشرف غنی و دولت وی از زمان به دست گرفتن زمام قدرت در افغانستان، گام های بزرگی در مبارزه با فساد برداشته اند و مبارزه با فساد در کنار مسایل امنیتی برای دولت وحدت ملی افغانستان در اولویت قرار دارد.

در این بیانیه به پیشرفت های مهم دولت وحدت ملی در برخورد با فساد سازمان یافته اشاره شده و آمده است که اظهارات کامرون درباره فساد مالی در افغانستان بی انصافی است.

دفتر نخست وزیری انگلیس گفته است که روسای جمهور نیجریه و افغانستان به وجود مشکل فساد در کشورهایشان معترف هستند.

دولت انگلیس روز پنجشنبه میزبان رهبران سیاسی و تجاری جهان در لندن است و هدف از این نشست ضرورت مبارزه با فساد و گفتگو در مورد راهکارهای مبارزه با آن است.

قرار است محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نیز در این نشست شرکت کند.