دومین جلسه هم اندیشی دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (دافوس) با حضورفرمانده کل ارتش برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی ارتش، در دومین جلسه هم اندیشی دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، این دانشجویان به بیان دیدگاه ها و راهکارهای مدّ نظر خود برای ارتقاء هرچه بیشتر ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته، سئوالات خود را رو در رو با فرمانده کل ارتش مطرح و پاسخ را دریافت کردند.