روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت که حال رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مساعد نیست و اعضای جنبش فتح در حال انتخاب جانشین او هستند.

به گزارش پرس شیعه، روزنامه الاخبار چاپ لبنان در گزارشی اعلام کرد که حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خوب نیست و اعضای جنبش فتح طی هفته های اخیر در حال برگزاری نشست هایی برای انتخاب جانشین وی هستند.

جنبش فتح در شرایط فعلی درخصوص اوضاع داخلی فلسطین و آینده آن و سناریوهای مجهول آینده در صورت نبودن محمود عباس نگران است. این جنبش قصد دارد موضوع جانشینی عباس را قانونی کند و با برگزاری شورای مرکزی ساف قوانین جدیدی را وضع کند که به موجب آن اختیارات شورای قانونگذاری گرفته شود و در صورت خالی ماندن صندلی رئیس تشکیلات خودگردان، ساف حق ورود داشته باشد.

طبق اعلام «سلیم الزعنون» رئیس شورای ملی انتظار می رود شورای مرکزی اواسط ماه آینده در رام الله تشکیل جلسه دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: در صورت خالی ماندن صندلی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، یک معاون وظایف وی را برعهده بگیرد و مدت زمان کار این رئیس موقت، سقف نداشته باشد. طی هفته های گذشته دیدارهایی میان برخی رهبران فت برای بررسی نامزدهای جانشینی عباس برگزار شد اما این دیدارها به دلیل اختلافات داخلی اعضا به نتیجه ای نرسید.