در پی واگذاری مالکیت دو جزیره مصری به عربستان سعودی، سودان نیز مالکیت دو جزیره مصری را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ ابراهیم غندور وزیر خارجۀ در مراسم کنگرۀ سراسری سندیکاهای کارگری سودان که در سالن “الصداقه” در خارطوم پایتخت این کشور برگزار شد، تاکید کرد که جزیرۀ “حلایب” واقع در استان “البحر الاحمر” متعلق به سودان است و همه نقشه های بین المللی اعم از نقشه های اتحادیه آفریقا و سازمان ملل، این مساله را تایید می کنند.

غندور با تاکید بر این که سودان به هیچ وجه از حق مالکیت بر جزیرۀ حلایب کوتاه نمی آید، خاطر نشان کرد که خارطوم، به مطالبۀ این جزیره ادامه خواهد داد.
وی افزود: سودان دو راه حل منطقی به دولت مصر پیشنهاد کرد، نخست، نشستن پای میز مذاکره دربارۀ این موضوع و دوم روی آوردن به داوری بین المللی. مصر هر دو راه حل را رد کرد، اما ما همچنان به پافشاری بر این موضوع ادامه خواهیم داد.

وزیر خارجه سودان در عین حال تاکید کرد که این موضوع، سبب قطع روابط سودان با مصر نخواهد شد.

وزارت امورخارجه سودان، ماه گذشته از مصر خواست همان طور که از طریق گفت وگوی مستقیم، دو جزیرۀ تیران و صنافیر را به عربستان واگذار کرد، پای میز مذاکره مستقیم با خارطوم بنشیند و موضوع مالکیت دو جزیرۀ حلایب و شلاتین را حل و فصل کند.