بانک مرکزی عراق، برای تأمین کسر بودجه دولت، اسناد اراضی دولتی به ارزش ۱٫۲۹ میلیارد دلار را برای فروش گذاشت.

به گزارش پرس شیعه؛ بانک مرکزی عراق، روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که اراضی دولتی به ارزش ۱٫۵ تریلیون دینار عراقی (معادل ۱٫۲۹ میلیارد دلار) را به فروش گذاشته است.

بر پایه این گزارش، بانک ها و خریداران می توانند درخواست خرید خود را مستقیماً به بانک مرکزی ارائه کنند.

از سال ۲۰۰۳ تاکنون، این نخستین بار است که اسناد اراضی محلی به مردم فروخته می شود. این طرح، نخستین مرحله از فروش اراضی دولت به ارزش ۵ تریلیون دینار عراقی است که وزارت دارایی عراق، آن را در دسامبر گذشته اعلام کرد.

کاهش قیمت نفت از یک سو و هزینه های سنگینِ آزادسازی مناطق اشغالی عراق از چنگ داعش، دولت عراق را با کسری بودجه مواجه کرده است.