عملیات اخیر حماس علیه مواضع رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، صهیونیستها را که از آمادگی لازم برای رویارویی با حماس برخوردار نیستند، نگران کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛تسفی یحزکیلی تحلیلگر مسائل عربی شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره تصریح کرد: حماس هدف قرار دادن خودرو رژیم اسرائیل را اقدامی دفاعی می داند و به دنبال یک دوره تنش با اسرائیل است، در حالی که اسرائیل در صدد رویارویی با حماس نیست.
به گفته وی، هدف حماس از ایجاد تنش تحت فشار قرار دادن اسرائیل است تا پس برقراری آتش بس در راستای یک توافق گذرگاه رفح با مصر را بازگشایی کند و کالاهای مورد نیاز را مبادله کند.
تنها راهکار حماس برای بازگشایی گذرگاه رفح ایجاد یک دور تنش با اسرائیل و سپس برقراری آتش بس در راستای توافق است.
“الون بن دیوید” کارشناس مسائل راهبردی رژیم صهیونیستی هم در این باره تصریح کرد: حماس تونل های بسیاری را به سوی اسرائیل حفر کرده و توانسته برخی از تونلهای تخریب شده در عملیات اخیر اسرائیل علیه غزه را بازسازی کند.
به گفته کارشناس صهیونیست، فعالیتهای اخیر اسرائیل در شناسایی تونلهای غزه به سوی اراضی اشغالی، حماس را به ایجاد تنش اخیر واداشته است.