حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر حفظ عزت و امنیت حجاج در حج تمتع امسال، گفتند: با جریانی که سال گذشته در عربستان سعودی برای حجاج ایرانی اتفاق افتاد، مشخص شد که آنان از تأمین امنیت عاجز هستند و باید برای دستیابی به آن تمهیداتی اندیشیده شود.

به گزارش پرس شیعه؛ معظم له امروز در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به موضوع حج تمتع امسال اشاره کردند و گفتند: حفظ عزت از مسائل بسیار مهمی است که بر اساس فرهنگ اسلام و مکتب اهل بیت(ع) برای ما بسیار مهم است.

ایشان اظهار داشتند: برای حضور در حجت تمتع امسال در ابتدا باید مطمئن باشیم که عزت حجاج ایرانی در عربستان حفظ می شود.

این مرجع تقلید ابراز داشتند: با سابقه ای که از عربستان سعودی سراغ داریم، تأکید بر حفظ عزت حجاج ایرانی بسیار مهم است و باید به آن اهمیت داد.

حضرت آیت الله نوری همدانی خاطرنشان ساختند: حفظ عزت جزو مکتب ماست و باید این شرط را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

*عربستان از تأمین امنیت عاجز است

این استاد برجسته حوزه مسئله بعدی را حفظ امنیت حجاج عنوان و تصریح کردند: با جریانی که سال گذشته در عربستان سعودی برای حجاج ایرانی اتفاق افتاد، مشخص شد که آنان از تأمین امنیت عاجز هستند و باید برای دستیابی به آن تمهیداتی اندیشیده شود.