بیمارستانی شمار تلفات انفجار خودروی بمبگذاری شده را در شهرک صدر بغداد ۶۵ شهید و ۸۷ مجروح اعلام کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ پلیس و منابع بیمارستانی در شهرک صدر بغداد شمار تلفات انفجار خودروی بمب‌گذاری شده را ۶۵ شهید و ۸۷ مجروح اعلام کردند.

گروه تکفیری داعش مسئولیت انفجار تروریستی در شهرک صدر بغداد را برعهده گرفت.

خبرگزاری اعماق وابسته به داعش در این خصوص اعلام کرد در این عملیات با خودروی بمب گذاری شده تجمع نیروهای بسیج مردمی شیعه در شهرک صدر بغداد هدف قرار گرفت.

این انفجار دوره اوج رفت و آمد و شلوغی صبح در بازار العریده روی داد.