وزیر اقتصاد ایتالیا هشدار داد کشور های اروپایی باید مقامات انگلیس را برای ماندن در جمع کشور های عضو اتحادیه اروپا تشویق کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، وزیر اقتصاد ایتالیا در آستانه برگزاری همه پرسی در انگلیس گفته است جدایی این کشور از اتحادیه اروپا می تواند منجر به تجزیه کامل این اتحادیه شود.

«پیر کارلو پادئون» وزیر اقتصاد ایتالیا می گوید جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا زمینه تجزیه کامل آن را فراهم می آورد.

وی که هم اکنون در لندن به سر می برد، در مصاحبه با کانال ۴ تلویزیون انگلیس افزود: به نظر می رسد بعد از جدایی انگلیس کشورهای دیگر نیز تمایل به جدا شدن از اتحادیه اروپا نشان خواهند داد.

وی خاطر نشان کرد جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا مثل کندن یک تکه کیک تولد نیست و عواقب بسیاری برای قاره اروپا به همراه خواهد داشت.

وی از کشورهای اروپایی خواست مردم و مقامات انگلیسی را برای ماندن در جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشویق کنند.