مفتی سوریه در سخنانی تاکید کرد که کشورش به همت فرزندان و شجاعت ارتش و رهبران آن بر گروه های تروریستی غلبه خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه العهد، احمد بدرالدین حسون مفتی سوریه گفت: سوریه به همت فرزندان و شجاعت ارتش و رهبران و جانفشانی شهیدان آن در جنگ ضد گروههای تروریستی مورد حمایت بیش از ۱۰۰ کشور پیروز خواهد شد.

وی افزود: سوریه همواره در تاریخ ریشه دارش همه شریعت های آسمانی را در خود جای داده است.

شایان ذکر است که تروریست هایی از کشورهای مختلف در سوریه علیه نظام سوریه می جنگند.این تروریست ها با القاب مختلف هستند و از هیچ جنایتی دریغ نمی کنند.