وزیر خارجه انگلستان درباره کاهش خطرناک توان انگلیس برای دفاع از تنگه جبل الطارق در صورت خروج کشورش از اتحادیه اروپا هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اکسپرس، فیلیپ هاموند وزیرخارجه انگلیس به کسانی که خواستار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند هشدار داد که این کار می تواند حاکمیت این کشور بر جبل الطارق را با مخاطره مواجه کند.

فلیپ هاموند در اولین سفر خود به منطقه مورد منازعه جبل الطارق انگلیس در جنوب اسپانیا گفت: پایبندی انگلیس به جبل الطارق قطعی است و نتیجه همه پرسی هر چه باشد پایبندی انگلیس به آن تغییر نخواهد کرد.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر ما دیگر عضو اتحادیه اروپا نباشیم توان انگلیس برای حفظ منافع جبل الطارق به شکل خطرناکی تضعیف خواهد شد. باید بدانیم در صورتی که از اتحادیه اروپا خارج شویم انگلیس نمی تواند به همه چالشهایی شود که ممکن است جبل الطارق با آن مواجه شود وارد شود.