یک گروه هندو برای پیروزی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه آمریکا دست به دعا برداشته و آرزو کردند که الهه های آنها به کمک ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیایند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه عربی بی. بی.سی، شاید برای دونالد ترامپ بسیج سران حزب جمهوریخواه برای حمایت از مبارزه اش برای نامزدی تصدی پست ریاست جمهوری آمریکا دشوار باشد اما برخی از طرفداران پروپا قرص او هستند که تلاش می کنند تا “الهه های” آنها از ترامپ حمایت کند.

دهها نفر از اعضای یک گروه هندوی راستگرا در مراسم دینی آتش روشن کرده و با خواندن آوازهای آیینی خود از “الهه های” خودشان خواستند تا به کمک ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بیاید.

برپایه این گزارش، موفقیت ترامپ در کنار زدن رقبای جمهوریخواه خود برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و گفته های او درخصوص جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا و پیگرد گروههای تروریستی در خارج از این کشور باعث شده است که برخی طرفدار برای خود در هند بدست آورد.

“ویشنو گوبتا “موسس این گروه هندوی راستگرا موسوم به گروه هندوی ملی “سینا” تلاش کرد که اقدام های گروههای تروریستی را با اسلام واقعی مرتبط کند و از آنچه از آن به زعم خود تروریسم اسلامی خواند، سخن راند و گفت: “همه جهان از تروریسم اسلامی آشکارا شکایت می کنند و حتی هند از آن در امان نمانده است. دونالد ترامپ تنها نجات بخش بشریت است”.

اعضای این گروه در یک پارک در شهر دهلی نو فرشی را پهن کردند و مجسمه های چند الهه خود از جمله شیوا، هانومان و تصاویر خندان ترامپ را کنار خود قرار دادند.

آنها همچنین بالای سر خود پارچه نوشته ای را در تایید ترامپ نصب کردند که روی آن نوشته شده بود: “او امید بشریت علیه (به زعم آنها) تروریسم اسلامی است”.

آنها همچنین دعاهایی به زبان سنسکریت خواند و از الهه های خود خواستند تا ترامپ در انتخابات پیروز شود و نذرهای خود نظیر غلات و علف را روی آتش می ریختند.