عقل عاقل تمام نمی شود، مگر به چند دلیل یکی از این امور این است که احدی را نمی بیند الا این که می داند او از خودش بهتر است، چون خبر از خود دارد، اما خبر از او ندارد، اما اگر عقل آدمی کامل شود نه به علم و نه به عمل مغرور می شویم.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله وحید خراسانی در نشست اساتید حوزه علمیه قم با موضوع«وظایف روحانیت در عصر حاضر » که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمای دین در نزد خداوند متعال ابراز داشتند: کاری که علما مشغول آن هستند مرتبه بالاتری دارد، لذا روایت متعددی در اهمیت کار شما وارد شده، جایگاه یک فقیه از هزار عابد نزد خداوند متعال افضل است.

ایشان ادامه دادند: عابدی که عبادتش مقبوله و مبروره است ، هزار عابد یک طرف اما فقیه زاهد یک طرف البته با افضلیت، بنابراین تمام نکته این است که فقیه ، حافظ نفوذ در افکار و اعتقادات است، اما عابد حافظ نفس خود است.

معظم له در ادامه با بیان مسئله ظهور و ضرورت توجه به آن ابراز داشتند: عصر ظهور امری است که خداوند به آن قسم یاد کرده و در آن عصر خلقت و بعثت به ثمر می رسد و تکوین و تشریع بارور می شود.

حضرت آیت الله وحید خراسانی با اشاره به این که در زمان ظهور امام زمان (عج) حقایق آشکار می شوند، گفتند: با توجه به آن که تمام انبیا و ائمه هدا (ع)دو حرف از علم در زمان زندگی خویش به جامعه بشری آوردند، اما زمانی که آن حضرت ظهور می کنند ۲۸ حرف می آورند و دست بالای سرهای مردم می گذارند و هر فردی عقل ۴۰ مرد را می گیرد و آن وقت که درک و فهم مردم بالا می رود حقایق آشکار می شود.

استاد درس خارج حوزه در ادامه افزودند: ما همه در جهل هستیم، اما سعادتمند آن کسی است که بداند که نمی داند و بداند که از کجا آمدیم در کجا هستیم به کجا می رویم نه آن که از مبدا منتها و حال خود اطلاع نداشته باشد.

ملاک انسانیت عقل است

حضرت آیت الله وحید خراسانی عقل را محور اصلی انسانیت دانستند و اظهار داشتند: انسان چیست و این پوست، گوشت، استخوان ملاک انسانیت نیست، چرا که در حیوانات اقوای آن هست. و آنچه که ملاک انسانیت است عقل است.

معظم له در ادامه افزودند: عقل عاقل تمام نمی شود، مگر به چند دلیل یکی از این امور این است که احدی را نمی بیند الا این که می داند او از خودش بهتر است، چرا چون خبر از خود دارد، اما خبر از او ندارد، اما اگر عقل آدمی کامل شود نه به علم و نه به عمل مغرور می شویم، چرا که ممکن است آن کسی که در بازار می بینیم و در نظر ما هیچ اعتباری ندارد شاید کاری جهادی کرده باشد و از مقربین الهی باشد، اما ما خودمان را می شناسیم که اسیر هوس و عمل هستیم.

این مرجع تقلید با اشاره به توجه به زمینه وجودی انسان ابراز داشتند: باید ما بدانیم که چه بودیم چرا که اول نطفه گندیده ای بودیم که اگر به دامان پدر و مادر می ریختیم ما را میشستند و در چاه می ریختند که خداوند بود، این نطفه را به این صورت در آورد و مغزی داد و صورت را به قدری زیبا کرده که خود مصور فرموده ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ .

قرآن را ترک نکنید

ایشان در ادامه افزودند: خوش به حال آنهایی که قرآن را فهمیدند، درک این کتاب سهل است و مفهوم برای عوام و اشارات برای خواص و لطایف برای علما و حقایق برای انبیا است ، لذا سعی کنیم به شاگردان سفارش کنیم هیچ روز قرآن را ترک نکنند همان طوری که نسیم بهار زمین مرده را زنده می کند ایات قرآن روح مرده را احیا می کند و بعد که زنده شد بذل معرفت به ثمر می رسد، چرا که زمین در زمستان سبز نمی کند، اما بهار سبز می کند روح ما نسبت به قرآن شبیه بذر به زمین در بهار است که قابل رویش در این فصل را دارد لذا این عمل را ترک نکنیم.

معظم له ابراز داشتند: قیامت و قبر و همه در پیش است بچه تازه به دنیا آمده حول قیامت در حدی است که پیرش می کند، این روز در پیش است، این درخت زندگی در این دنیا ریشه دوانیده است و از همه این ریشه ها زندگی را مرگ جدا می کند.