حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی در رزمایش نظامی گرجستان موجبات خشم روسیه را فراهم کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی میل، با وجود مخالفت های روسیه رزمایش نظامی مشترک گرجستان، انگلستان و امریکا در این جمهوری استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق که حیات خلوت روسیه محسوب می شود آغاز شد.

در مراسم افتتاحیه این رزمایش صدها نظامی این سه کشور در پایگاه وازیانی در نزدیکی تفلیس که پیشتر پایگاه نظامی روسیه در این کشور بوده گرد هم آمدند.

در این مراسم ۶۵۰ چترباز آمریکایی، ۱۵۰ چترباز انگلیسی به همراه ۵۰۰ چترباز گرجستانی با چتر در این منطقه فرود آمدند.

روسیه اعزام تانک های پیشرفته M۱A۲ آمریکایی به منطقه را اقدامی بسیار تحریک آمیز علیه روسیه خوانده است.

در عین حال مقامات آمریکایی و نخست وزیر گرجستان اعلام داشته اند که این رزمایش را علیه هیچ کشوری نمی باشد.