سخنگوی دولت اردن در سخنانی روابط کشورش با قطر را مستحکم توصیف کرد و مشروط بودن تقویت این مناسبات به بهبود روابط قطر با کشورهای تحریم کننده را رد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «جمانه غنیمات» سخنگوی دولت اردن سخنانی را پیرامون روابط این کشور با قطر مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: روابط میان قطر و اردن بسیار مستحکم است و ما از این روابط استقبال می کنیم.

این مقام اردنی اعلام کرد: مشروط بودن تقویت مناسبات امان و دوحه به بهبود روابط قطر با کشورهای تحریم کننده از جمله عربستان، نادرست است.

غنیمات همچنین اظهار داشت: ما ارزش زیادی برای مناسبات خود با قطر قائل هستیم. اردن و قطر پروژه های سرمایه گذاری به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با یکدیگر دارند.