رهبر جنبش اسلامی شیعیان نیجریه در دیدار با افرادی سرشناس به تشریح چگونگی شهادت دو فرزند خود توسط مهاجمان در مقابل چشم خود پرداخت.

به گزارش پرس شیعه؛ در ملاقاتی که اخیرا چند تن از افراد سرشناس با شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی شیعیان نیجریه داشته اند وی نحوه شهاد دو فرزند خود حمد و حمید را تشریح کرد.

بنا بر این نقل مهاجمان دو فرزند وی را بطور وحشیانه ای مقابل چشمان پدر و مادرشان به شهادت رسانده اند.

«حمد» که ۱۵ ساله بود با شلیک گلوله به گردنش به شهادت رسیده است و حمید ۱۳ ساله نیز با شلیک گلوله به سرش بعد از شکافته شدن مغزش به شهادت رسیده است.

ملاقلا کنندگان با شیخ زکزاکی گفته اند وی حین تعریف این ماجرا ی شهادت فرزندانش آرام و خونسرد بوده است.