رابرت فیسک نویسنده و خبرنگار انگلیسی گفت که علی رغم تلاش مقام های دوحه برای پنهانکاری، روابط گسترده ای میان قطر و گروه تروریستی جبهه النصره وجود دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ فیسک با اشاره به وجود اختلافاتی در شاخه های النصره پیرامون روابط با قطر، تاکید کرد: با این حال روابط محکمی میان شیخ نشین قطرو این گروه تروریستی وجود دارد و خاندان آل ثانی از نفوذ زیادی در جبهه النصره برخوردار است.

وی با انتشار مقاله ای در روزنامه ایندپندنت چاپ لندن، نوشت: هیچ شکی در روابط قطر با جبهه النصره که اخیرا سه خبرنگار اسپانیایی تحت بازداشت در سوریه را آزاد کرد، وجود ندارد.

وی از ذوق زدگی شبکه الجزیره قطر درباره نقش تاثیرگذار مقام های قطری در آزادسازی خبرنگاران اسیراسپانیایی و همچنین مصاحبه الجزیره با ابومحمد الجولانی رهبر گروه جبهه النصره به عنوان نمونه هایی برای اثبات همکاری گسترده قطر با النصره یاد کرد.

وی افزود: تلاشها برای شناساندن جبهه تروریستی النصره به میانه رو بودن و تشویق برای جدایی آن از گروه تروریستی القاعده هرگز به ثمر نخواهد نشست.

برخی کشورهای غربی و منطقه ای در صدد تقسیم تروریستها به میانه رو و تندرو بوده و گروههای تروریستی را بر اساس سیاستها و برنامه های پنهان شان تقسیم بندی می کنند؛ اما همه گروههای موجود در سوریه با اسامی مختلفی از جمله داعش، جبهه النصره ، مخالفان میانه رو همه با یکدیگر مرتبط بوده و در جنایتها و اقدام های تروریستی علیه غیر نظامیان هیچ تفاوتی با یکدیگرندارند.

“ماریا زاخاروف” سخنگوی وزارت خارجه روسیه هفته گذشته تاکید کرد امریکا هرگز نخواهد توانست مخالفان میانه رو مورد حمایت خود در سوریه را به قطع ارتباط و دور شدن از گروه تروریستی جبهه النصره مجبورکند.

وی افزود: کسانی که مخالفان میانه نام دارند همان روشهای تروریستی را در حلب به کارمی بندند و برای کشتن و ترساندن ساکنان محلی ،مناطق مسکونی را با گلوله و موشک هدف قرار میدهند.

رابرت فیسک تاکید کرد گروه های تروریستی فعال در سوریه با همدیگر در ارتباط هستند و همه آن ها مرتکب جرم و جنایت و اقدامات تروریستی علیه شهروندان غیرنظامی در این کشور می شوند.