عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به محرمات در فقه اسلامی، تصریح کرد: اگر بخواهیم تمام محرمات را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم که به کرامت انسانی ختم می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر امروز در دیدار معاون پاپ و تعدادی از کشیشان واتیکان به موضوع کرامت انسانی در فقه شیعه و مسیحیت اشاره کرد و گفت: کامل ترین دستورات در فقه شیعه برای تمام سنین و در تمام مسائل شخصی، اعتقادی، زنان و جنگ آمده است.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم فقه اسلامی که تدوین شده است را منتشر نماییم، در حدود ۱۰۰ جلد کتاب قابل عرضه خواهیم داشت. اساسا فقه برای تکامل بشر است و تنها دستور و عمل ظاهری در آن نیست.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه جان و مال انسان با دین در ارتباط است، خاطرنشان ساخت: اگر بخواهیم کرامت انسانی را بررسی نماییم، باید در عرصه های گوناگون وارد شویم.

آیت الله فاضل با اشاره به محرمات در فقه اسلامی، تصریح کرد: اگر بخواهیم تمام محرمات را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم که به کرامت انسانی ختم می شود.

وی بیان داشت: با جمع آوری تمام دستورات دین به این نتیجه خواهیم رسید که اسلام و فقه برای انسان کرامت قائل است و به عنوان مثال فقه شیعه اجازه نمی دهد که مسلمان در جنگ آب دیگران را مسموم کند؛ اگرچه در حال جنگ با دیگران باشد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: فقه شیعه حتی درباره با نطفه بچه نیز برنامه دارد و اجازه نمی دهد شخص، نطفه ای که منعقد شده و حتی یک دقیقه از زمان تشکیل آن گذشته را از بین ببرد.

این استاد حوزه اظهار داشت: دین حتی برای هویت انسان ها ارزش قائل است و رابطه نامشروع را حرام و آن را خلاف آئین می داند؛ حتی فقهای بزرگ ما با تلقیح مصنوعی نیز مخالفند؛ چراکه قالند نسب فرزند مجهول می ماند.

آیت الله فاضل افزود: محققین بزرگ از فقها قائل اند که دستوارت شرائع سابق با آمدن اسلام به قوت خود باقی است و تنها با آمدن پیامبر خاتم (ص)، دین کامل تر شده است؛ بنابراین همه ادیان در دستورات مشترک اند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: احترام به مقدسات یکی از دستورات دین مبین اسلام است؛ به این معنا که کسی حق ندارد به ادیان دیگر بی احترامی کند و این یکی از مصادیق کرامت انسانی است؛ همانطور که شیعیان برای مساجد احترام قائلند، به کلیسا نیز احترام می گذارند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به رساله حقوق امام سجاد(ع)، ابراز داشت: چنین حقوق تاکنون از سوی هیچ شخصی بیان نشده که یکی از آن حقوق، تساوری حقوق زنان و فقرا در برابر ثروتمندان و مردان است.

این استاد حوزه در پایان عنوان کرد: گوش دادن به سخن مؤمن و حل مشکلات، از دستورات دینی ماست که به آن اهتمام می ورزیم.